Sköterskeundersökning

I vår sköterskeundersökning ingår mätningar  och provtagningar av puls och blodtryck, hb, blodfetter och blodsocker samt längd och vikt. Vi beräknar även din skelettvikt och utifrån detta idealvikt.. 

 Undersökningen avslutas med rådgivning. 

803
1014
1029